ஜோதிடம்84 Videos

05-04-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                         இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு: விளம்பி வருஷம் பங்குனி மாதம் 22ஆம் தேதி, ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை. அமாவாசை திதி மதியம் 2.55 வரை, பிறகு […]

09-05-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் சித்திரை மாதம் 25ஆம் நாள், மே 9ஆம் தேதி புதன்கிழமை பஞ்சமி […]

11-06-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 28ஆம் நாள், ஜூன் 11ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இரவு […]

17-04-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                         இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் சித்திரை மாதம் 4ஆம் நாள், ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி புதன்கிழமை த்ரயோதசி திதி இரவு 9.15 மணி […]

20-05-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                     இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 6ஆம் நாள், மே 20ஆம் தேதி […]

27-03-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்.

                                                                                                                இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு: விளம்பி வருஷம் பங்குனி மாதம் 13ஆம் தேதி மார்ச் 27ஆம் தேதி புதன்கிழமை. ஸப்தமி திதி  மறுநாள் அதிகாலை 1.42 வரை,  கேட்டை நக்ஷத்திரம் புதன் மதியம் 12.57 வரை பிறகு மூலம் . ராகு காலம்: மதியம் 12.00 முதல் 1.30 வரை எமகண்டம்: காலை  7.30   முதல் 9.00 வரை நல்ல நேரம் : காலை: 9.30 – 10.30 மாலை 4.30 – 5.30 சூலம்: வடக்கு ஒவ்வொரு நக்ஷத்திரத்துக்கான […]

28-04-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு   ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் சித்திரை மாதம் 15ஆம் நாள், ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை […]

31-05-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                   இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 17ஆம் நாள், மே 31ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை […]

06-04-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                      இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு: விளம்பி வருஷம் பங்குனி மாதம் 23ஆம் தேதி, ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி சனிக்கிழமை. பிரதமை திதி மதியம் 3.49 வரை, பிறகு த்விதியை […]

10-05-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                   இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் சித்திரை மாதம் 27ஆம் நாள், மே 10ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை […]