தமிழ்நாடு பாதுகாப்பு தொழில் முனையத்தின் முன்னெடுப்பு

ஓசூர்: தமிழ்நாடு பாதுகாப்பு  முதலீட்டுக் கூட்டுக்குழுவின் சந்திப்பு வரும் ஜனவரி 20 ம் தேதி திருச்சியில் நடக்கவிருக்கிறது. இதில் முக்கியமான கொள்கை முன்னெடுப்புகள் எடுக்கப்படவுள்ளது. இந்தியாவிலேயே சொந்தமாக தயாரிக்கும் சூழல் மண்டலம் அமைப்பது பற்றி கலந்தாலோசனை செய்யப்படவுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு தொழில்முனையம்  ஓசூர், கோவை, சேலம், சென்னை, திருச்சி வழியாக அமைகிறது. இவை உள்நாட்டின் குறு சிறு, நடுத்தர மற்றும் இதர உற்பத்தித் தொழில்களின் விளைபொருள்களை கொண்டு செயல்பட முடியும். இது பாதுகாப்புத் துறை உற்பத்தியில் தன்னிறைவை எட்ட உதவும்.

கடந்த 2018ம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் “தமிழ்நாடு பாதுகாப்பு தொழில் முனையம்” குறித்த கலந்துரையாடல் கீழ்கண்ட இடங்களில் நடைபெற்றன.

ஓசூர் – மார்ச் 5

கோவை – மார்ச் 8

சேலம் – மார்ச் 8

சென்னை – மார்ச் 10

திருச்சி – மார்ச் 16

(Visited 46 times, 1 visits today)
3+

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *