8 ம் வகுப்பு மாணவர்களில் 56% பேருக்கு அடிப்படை கணக்கும் தெரியல; 27%க்கு வாசிக்கவும் தெரியல….

ஆண்டுக்கொருமுறை கல்வித் தர அறிக்கை வெளியிடப்படுகிறது.தற்போது 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான கல்வி அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. இதில் கடந்த ஆண்டுகளை ஒப்பிடுகையில் முன்னேற்றம் இருந்தாலும் இன்னமும் இந்தியா கல்வித் துறையில் செல்ல வேண்டிய தூரம் அதிகமுள்ளது என்பதையே அறிக்கை சொல்கிறது. 8 ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு 56% அடிப்படை கணக்கும் தெரியவில்லை .  மூன்று இலக்க எண்ணை ஒற்றை இலக்க எண்ணால் வகுக்கத் தெரியவில்லை. 72%, ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வகுத்தல் தெரியவில்லை. மூன்றாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களில் 70 சதவீதத்தினருக்கு கழித்தல் கணக்குக் கூட தெரியவில்லி.  மேலும் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களில்  27%க்கு வாசிக்கவும் தெரியாமல் உள்ளனர்.

ஆண்கள் பெண்கள் சேர்க்கை எண்ணிக்கை வித்தியாசம் குறைந்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. 66.% பெண் மாணவிகளுக்கு கழிப்பறை வசதி உள்ளது. 2014 ல் 55.7% ஆக இருந்தது.

3 ம வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களில் 2 ஆம் வகுப்பு பாடங்களை வாசிக்கத் தெரிந்தவர்கள் 27.2% (2018), 23.6% (2014), 19.5% (2010) என்ற அளவில் இருந்தது. இதில் சிறிது முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

 

 

(Visited 39 times, 1 visits today)
2+

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *