ஜோதிடம்60 Videos

22-05-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                   இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 8ஆம் நாள், மே 22ஆம் தேதி புதன்கிழமை […]

21-05-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 7ஆம் நாள், மே 21ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை த்ரிதியை […]

18-05-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                     இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 4ஆம் நாள், மே 18ஆம் தேதி சனிக்கிழமை பௌர்ணமி திதி விசாகம் நக்ஷத்திரம் மறுநாள் காலை 3.50 […]

13-05-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                   இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் சித்திரை மாதம் 30ஆம் நாள், மே 13ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை […]