ஆன்மிகம்54 Videos

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி! 30

புவனியில் போய்ப்பிறவா மையில் நாள்நாம்போக்குகின் றோம்அவமே இந்தப் பூமிசிவனுய்யக் கொள்கின்ற வாறென்று நோக்கிதிருப்பெருந் துறைஉறை வாய்திரு மாலாம்அவன்விருப் பெய்தவும் மலரவன் ஆசைப்படவும்நின் அலர்ந்த மெய்க் கருனையும் நீயும்அவனியில் புகுந்துஎமை ஆட்கொள்ள வல்லாய்ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தரு ளாயே ! புவனியில் போய்ப்பிறவா மையில் நாள்நாம்போக்குகின் றோம்அவமே இந்தப் பூமி சிவனுய்யக் கொள்கின்ற வாறென்று நோக்கி= இந்த பூவுலகத்து மாந்தர்கள் அனைவருமே புண்ணியம் செய்தவர்கள். ஈசனின் அருள் நேரடியாக அவர்களுக்குக் கிட்டி விடுகிறது. அவன் அவர்களை ஆட்கொண்டு அருள் புரிகிறான். […]

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி-28

பூதங்கள் தோறும் நின்றாய் எனின் அல்லால்போக்கிலன் வரவு இலன் என நினைப்புலவோர்கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் அல்லால்கேட்டு அறியோம் உனைக் கண்டு அறிவாரைச்சீதம்கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னாசிந்தனைக்கும் அரியாய் எங்கள் முன் வந்துஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டருள் புரியும்எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. பூதங்கள் தோறும் நின்றாய் எனின் அல்லால்போக்கிலன் வரவு இலன் என நினைப்புலவோர்= ஆண்டவன் எங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கிறான். அவன் இல்லாத இடமே இல்லை. இந்த மண், விண், நீர், காற்று, நெருப்பு என அனைத்திலும், பஞ்சபூதங்களிலும் […]

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி-27

பப்பற வீட்டிருந்து உணரும் நின் அடியார்பந்தனை வந்தறுத்தார் அவர் பலரும்மைப்புறு கண்ணியர் மானுடத்து இயல்பின்வணங்குகின்றார் அணங்கின் மணவாளாசெப்புறுகமலங்கள் மலரும் தண் வயல்சூழ்திருப்பெருந்துறையுறை சிவபெருமானேஇப்பிறப்பு அறுத்தெமை ஆண்டருள் புரியும்எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருள்வாயே! பப்பற வீட்டிருந்து உணரும் நின் அடியார்பந்தனை வந்தறுத்தார் அவர் பலரும்= இங்கே பப்பற வீட்டிருந்து என்பதற்குப் பொருள் பலவிதமாய்க் கொள்ளப் படுகிறது. பரபரப்பும், அவசரமும் மிகுந்த இவ்வுலக வாழ்க்கையைக் குறிக்கும் என்பர் சிலர். இன்னும் சிலர் குறிப்பிட்ட பரப்பளவைக்குறிக்கும் இடத்தில் இருந்து எல்லையற்ற பெருவெளிக்கு வந்து […]

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி-26

பூதங்கள் தோறும் நின்றாய் எனின் அல்லால்போக்கிலன் வரவு இலன் என நினைப்புலவோர்கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் அல்லால்கேட்டு அறியோம் உனைக் கண்டு அறிவாரைச்சீதம்கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னாசிந்தனைக்கும் அரியாய் எங்கள் முன் வந்துஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டருள் புரியும்எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. பூதங்கள் தோறும் நின்றாய் எனின் அல்லால்போக்கிலன் வரவு இலன் என நினைப்புலவோர்= ஆண்டவன் எங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கிறான். அவன் இல்லாத இடமே இல்லை. இந்த மண், விண், நீர், காற்று, நெருப்பு என அனைத்திலும், பஞ்சபூதங்களிலும் […]

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி-25

திருப்பள்ளி எழுச்சி நான்காம் பாடல் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருபால் இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருபால் துன்னியதிணை மலர்க்கையினர் ஒருபால் தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருபால் சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருபால் திருப்பெருந்துறை உறை சிவ பெருமானே என்னையும் ஆண்டுகொண்டு இன்னருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளியெழுந் தருளாயே நம்மைப் போல் ஈசனும் தூங்குவான் என எண்ணி அவனையும் பள்ளியறைக்கு அனுப்புவதை ஒரு மரபாகப் பின்பற்றி வருகிறோம். உண்மையில் ஈசன் எந்நேரமும் இயங்கிக்கொண்டே அல்லவா இருக்கிறான்?? பஞ்சபூதங்களால் ஆன […]

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி-24

திருப்பள்ளி எழுச்சி மூன்றாம் பாடல்: கூவின பூங்குயில்கூவினகோழிகுருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம்ஓவின தாரகை ஒளி ஒளி உதயத்துஒருப்படுகின்றது விருப்பொடு நமக்குத்தேவநல் செறிகழல் தாள் இணை காட்டாய் திருப்பெருந்துறையுறை சிவபெருமானேயாவரும் அறிவு அரியாய் எமக்கு எளியாய்எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம்= அதிகாலை நேரம் குயில் கூவித் துயில் எழுப்பும், கோழிகள் கொக்கரக்கோ எனக் கத்தும். அப்படி திருப்பெருந்துறையிலும் குயில்கள் கூவ, கோழிகள் கூவ, மற்றப் பறவைகளும், நாரைகளும் ஒலி […]

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி-23

திருப்பள்ளி எழுச்சி இரண்டாம் பாடல் அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினான் இருள்போய்அகன்றது உதயநின்மலர்த்திருமுகத்தின்கருணையின் சூரியன் எழ எழ நயனக்கடிமலர் மலரமற்று அண்ணலம் கண்ணாம்திரள்நிரை அறுபதம் முரல்வன் இவையோர்திருப்பெருந்துறையுறை சிவபெருமானேஅருள்நிதி தரவரும் ஆனந்த மலையேஅலைகடலே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே! அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினான் இருள்போய்அகன்றது= இந்திரன் கிழக்குத் திசையின் அதிபதி. அந்தக் கீழ்வானில் உதயசூரியன் வரும்முன்னர் தோன்றும் செவ்வானம் அருணோதயம் உண்டாகிவிட்டது. இருள் அகன்றது ஒளி பிறந்தது. இங்கே மனமாகிய ஆகாயத்தில் இறைவனின் சோதிவடிவாகிய உதயத்தைக் கண்டதும், மனதின் […]

தேவார தரிசனம் – 2

இளைஞன். முகத்தைக் கவனித்தால் மிகவும் களைத்திருப்பது தெரிந்தது. நெடுந்தொலைவு நடைப் பயணமாக வந்திருக்கிறான். தென்பெண்ணை ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்றது. ஆற்றைக் கடந்து செல்ல வேண்டும். வழி தெரியவில்லை. ஆனாலும் எதுவும் செய்யாது அங்கேயே மனதுக்குள் எதையோ முணுமுணுத்தபடி இருந்தான். வயதான தம்பதியர் அந்த வழியே நடந்து வந்தனர். அந்தப் பெரியவரைப் பார்த்தாலே கரம் குவித்து வணங்கச் சொல்லியது போல் இருந்தது. சிறுவன் பெரியவரையும் அந்த அம்மையாரையும் வணங்கினான். இருவன் சிரித்தபடி வணங்கினார்கள் பெரியவர் கேட்டார் ” […]

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி-22

திருப்பள்ளி எழுச்சி முதல் பாடல் போற்றி என் வாழ்முதல் ஆகிய பொருளேபுலர்ந்தது பூங்கழற்கிணைதுணை மலர்கொண்டுஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கருள் மலரும்எழில்நகை கொண்டு நின் திருவடி தொழுகோம்சேற்றிதழ்க் கமலங்கள் மலருந்தண் வயல்சூழ்திருப்பெருந்துறையுறை சிவபெருமானேஏற்றுயர் கொடியுடையாய், எனை உடையாய்எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே! திருப்பள்ளி எழுச்சி திருப்பெருந்துறையில் பாடியவை. திருப்பெருந்துறை நீர் வளமும், நில வளமும் பொருந்திய ஓர் ஊராகும். அங்குள்ள ஈசனைக்குறித்துப் பாடிய இப்பாடல்கள் மாணிக்கவாசகர் தம் உள்ளத்துள்ளே உறையும் இறைவனை உள்ளத்திலே பள்ளி எழுந்தருளச் செய்து பின் அவனோடு […]

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி! 21

போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர்போற்றி அருளுக நி ன் அந்தமாம் செந்தளிர்கள்போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம்போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈறாம் இணையடிகள்போற்றிமால் நான்முகனும் காணாத புண்டரிகம்போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டருளும் பொன்மலர்கள்போற்றியாம் மார்கழிநீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய். இங்கே ஈசனின் திருவடித் தாமரைகளின் சிறப்புக்களையும் அவை செய்யும் அருள் பற்றியும் பேசப்படுகிறது. பிரமனும், திருமாலும் எவ்வளவு முயன்றும் அடி,முடி காண முடியாமல் வியாபித்து சோதி வடிவில் எழும்பி நின்ற ஈசன், அடியார்களுக்கு […]