இந்தியாசெய்திகள்பொருளாதாரம்

உலகப் பொருளாதார வரிசையில் 2019 ல் இங்கிலாந்தை முந்தப் போகும் இந்தியா

2017 ல், உலக வங்கி அளித்த நாடுகளின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்தியா ஆறாவது இடத்தில் இருந்தது.

2017 கணக்கின் படி உள்நாட்டு உற்பத்தி (அனைத்தும் ட்ரில்லியன் டாலர்களில்):

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP)முதலிடத்தில் அமெரிக்கா (19.39 ),  இரண்டாமிடத்தில் சீனா  (12.23),  மூன்றாமிடத்தில் ஜப்பான் (4.87) , நான்காவது இடத்தில் ஜெர்மனி (3.67), ஐந்தாவது இடத்தில் இங்கிலாந்து (2.62) , ஆறாவது இடத்தில் இந்தியா  (2.59) இருந்தது.

தற்போது PWc என்ற அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், இந்தியா 2019 ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியைக் காட்டிலும் முந்தும். இதன் மூலமாக இந்தியா உலகின் அதிக பொருள் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் ஐந்தாவது இடத்துக்கு முன்னேறும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

2019 ல் உலக உற்பத்தியில்  பிரான்சின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி  1.7%, இங்கிலாந்து 1.6%, இந்தியா 7.6% ஆக இருக்குமென தெரிவித்துள்ளது.

 

(Visited 48 times, 1 visits today)
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close